*ആറ്റിങ്ങൽ നഗരത്തിൽ ആകെ 309 പേർ കൊവിഡ് ബാധിതർ ( 31.01.2022 - തിങ്കൾ )*

ആറ്റിങ്ങൽ: നഗരത്തിൽ ആകെ 309 പേർ രോഗബാധിതർ. ഇതിൽ 300 പേർ ഹോം ഐസൊലേഷനിലും, 9 പേർ ആശുപത്രിയിലും കഴിയുന്നു. പട്ടണത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇന്ന് 57 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. പുതിയതായി 39 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. നഗരത്തിൽ ഇതുവരെ 78 കൊവിഡ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ന് വലിയകുന്ന് താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ നിന്നും ആകെ 169 പേർ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇതിൽ 92 പേർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ ഉള്ളവരും 77 പേർ മറ്റ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാന്നെന്നും ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രമ്യസുധീർ അറിയിച്ചു.

*വാർഡുതല രോഗികളുടെ എണ്ണം*

വാർഡ് 1 ൽ 5 പേർ
വാർഡ് 2 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 3 ൽ 12 പേർ
വാർഡ് 4 ൽ 19 പേർ
വാർഡ് 5 ൽ 9 പേർ
വാർഡ്‌ 6 ൽ 7 പേർ
വാർഡ് 7 ൽ 7 പേർ
വാർഡ്‌ 8 ൽ 13 പേർ
വാർഡ് 9 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 10 ൽ 13 പേർ
വാർഡ് 11 ൽ 11 പേർ
വാർഡ് 12 ൽ 15 പേർ
വാർഡ് 13 ൽ 20 പേർ
വാർഡ് 14 ൽ 9 പേർ
വാർഡ് 15 ൽ 10 പേർ
വാർഡ് 16 ൽ 5 പേർ
വാർഡ് 17 ൽ 9 പേർ
വാർഡ് 18 ൽ 11 പേർ
വാർഡ് 19 ൽ 19 പേർ
വാർഡ് 20 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 21 ൽ 12 പേർ
വാർഡ് 22 ൽ 5 പേർ
വാർഡ് 23 ൽ 18 പേർ
വാർഡ് 24 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 25 ൽ 6 പേർ
വാർഡ് 26 ൽ 18 പേർ
വാർഡ് 27 ൽ 5 പേർ
വാർഡ് 28 ൽ 20 പേർ
വാർഡ് 29 ൽ 4 പേർ
വാർഡ് 30 ൽ 3 പേർ
വാർഡ് 31 ൽ 8 പേർ